Vigtigt! Før en page kan bruges sammen med Leaflet skal følgende være valgt i Kortinfo:


Kortinfo Site (f.eks. 'thisted'):
Kortinfo Page (f.eks. 'kortopslag'):

Lag tændt ved start:
(Eks. 63254,63298,63306)

Centrer om enhedens position
Start zoomniveau:

Startområde:
(Eks. 550022.0,6319199.0,562572.0,6329195.0)

Brug adresse søgning
Adressesøgning afgrænses på kommunekode :
Adressesøgning afgrænses på postnummer :
Bemærk at adressesøgningen kun kan afgrænses af enten kommunekode eller postnummer ikke begge to
Bemærk at adressesøgningen behøver ikke nogen afgrænsning